Menu

Cart

Diyabetli Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları

Tip 1 Diyabetli Bireylerin Okulda Sahip Olduğu Haklar
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi


3/01/2000 Tarihinde T.C Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2000/1 sayılı genelgeye göre yapılan çalışmalarda Türkiye de 18 yaş ve altında 20bin Tip 1 Diyabetli olduğu ifade edilmektedir.Bu durum bütün illerimizde okul öncesi , ilköğretim ve orta öğretim çağındaki öğrenciler arasında Tip 1 Diyabetli çocuk ve gençlerin bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Bu nedenle kan şekerinin düşmesiyle oluşan hipoglisemi komalarının önlenebilmesi için okullarda aşağıdaki önlemler alınması gerekli görülmüştür.

a)    Tıp fakülteleri , sağlık kurum ve kuruluşları sağlık eğitim merkezleri ile iş birliği yaparak öğretmen ve öğrenciler ile anne ve babalar bilgilendirilmelidir.
b)    Yönetici ve öğretmenler tarafından okullarda  diyabetli öğrenci bulunup bulunmadığı araştırılarak diyabetli öğrencilerin aileleri ile işbirliği yapılmak sureti ile sağlık kurumlarında tedavileri izlenmeli

Diyabetli Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-2

 
Tip 1 Diyabetli Bireylerin Okulda Sahip Olduğu Haklar
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi

c) Yatılı ve pansiyonlu okullarda ders programlarını aksatmadan diyabetli öğrencilerin sabah, öğle, akşam, ana öğünleri ile kuşluk, ikindi ve yatsı vakitlerinde ara öğünlerini zamanında alabilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
d) Yemek servisi bulunmayan okullarda diyabetli öğrencilerin kendileri tarafından temin edilen yemekler  ana ve ara öğünlerde yiye bilmeleri için yer ve zaman yönünden izin verilmeli.
e) İnsülin kullanan diyabetli öğrencilerin cilt altı iğnelerini zamanında yapmaları sağlanmalı

Diyabetli Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-3

 
Trafikte ve Göz Altında Diyabetlilerin Hakları

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyabet Bilim Dalı, İstanbul Polis Hastanesi ve Diyabet Vakfı’nca hazırlanan ve 2002 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Şeker Hastaları ve Polis-Polis Memurları için Yadımcı Bildiri adı altında genelde yayınlanmıştır.
Bu genelgeye göre;

Diyabet hastaları gözaltına alındığı zaman dikkat edilecek hususlar:

 • Gözaltındaki kişi diyabetli olduğunu söylerse, polis memuru tedavinin ne olduğunu sormalıdır.
 • Eğer gözaltındaki kişi insülin kullanıyorsa enjeksiyonu zamanında yapmalı ve bundan en geç yarım saat sonra yemek yemelidir.
 • Gözaltındaki kişinin blöf yaptığı düşünülüyorsa bile risk alınmamalıdır.

 

Diyabetli Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-4

 
Trafikte ve Göz Altında Diyabetlilerin Hakları

Hap ve insülinle tedavi edilen diyabetikler yemek yemedikleri zaman hipoglisemi nedeniyle komaya girebilirler, yemek yemeleri kontrol edilmelidir.

 • Ölçüm aleti bulunmayan diyabetlilerin aralıklı kan ve idrar şekerleri kontrol edilmelidir.
 • Hastanın kendi kan şekeri ölçüm aleti yanında ise bu aletlerin kullanımına izin verilmelidir.
 • Diyabetik hastalar sık idrara çıktıkları için tuvalet kolay ulaşıla bilir bir yerde olmalıdır.
 • Acil durumlar nedeni ile alarmı olan yerde muhafaza edilmeli ve sık sık kontrol edilmelidir.

Diyabetli Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-5

 
Trafikte ve Göz Altında Diyabetlilerin Hakları

Tedavide dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • İnsülin ve ağızdan alınan şeker ilaçları zamanında ve saatinde kullandırılmalıdır.
 • Etkisini kaybetmemesi için insülinlerin buzdolabında saklanması gerekmektedir.
 • İlaç ve insülin kullanma zamanı ile yemek zamanı bir biri ile ilişkilidir.

Trafik polislerinin diyabet hastası ile karşılaştıklarında dikkat edecekleri hususlar:

 • Hipoglisemi durumunda sürücünün konsantrasyonu dağılabilir, sürüş yeteneği bozula bilir.
 • Eğer sürücü diyabet hastası olduğunu ifade ediyor ve belirtilen kuşkulu semptomları gösteriyorsa, hemen şeker ya da şekerli gıdalar verilmelidir.
 • Şuuru yerine gelinceye kadar araba kullanmasına izin verilmemeli ve en yakın sağlık kuruluşuna kaldırılmalıdır.

Diyabetli Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-6

Kreşler:


Kreşe giden diyabetli çocukların aynı yaş grubundaki çocuklara göre daha fazla zamana ve dikkate ihtiyaçları vardır. Bazı ülkelerde diyabetli çocuklar iki çocukmuş gibi sayılarak bu çocuklara daha fazla personel ayırmaktadırlar. Bizim ülkemiz için özel bir uygulama yapılmamaktadır. Kreşlerdeki çocuk bakıcısı ve kreş personelinin sağlık ekibi tarafından diyabet hakkında bilgilendirilmesi çocuk açısından faydalı olacaktır.

Diyabetle Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-7


Meslek

Birçok meslek diyabetlilere açıktır. Ancak gece vardiyasında çalışan diyabetlilerde medikal tedavi ve beslenme tedavisini ayarlamak zor olabilmektedir. İnsülin dozlarınızı ve beslenme programınızı çalışma koşullarına uygun olacak şekilde doktorunuz, hemşireniz ve diyetisyeninizle konuşarak düzenleyebilirsiniz.

Hipoglisemi riskinin olması diyabetli bireylerin polis, pilot ve hosteslik mesleklerini seçmesi ve çoğu ülkelerde otobüs, taksi ve tren kullanmasını engeller.

Profesyonel dağcılık veya yüksek rakımlı yerlerde çalışmak da önerilmemektedir. Tabi bu kurallar ülkelere göre değişiklik göstere bilir. Belli bir iş için gerekli şartlar esas alınarak diyabetli olan kişilerin o işe uygun olup olmadıklarını bireysel olarak karar verilmelidir.

Amerikan Diyabet Birliği diyabetli olan her bireyin o iş için istenen şartları taşıdıkları sürece her tür işe başvurabilmesi gerektiğini bildirmiştir.   

Diyabetle Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-8


Askerlik Hizmeti


Diyabetli olan kişiler ülkelerin çoğunda otomatik olarak zorunlu askerlik hizmetlerinden muaf tutulurlar. Bazı ülkelerde ise diyabetlilerin büro gibi sınırlı askerlik hizmeti yapmalarına izin verilir. Ülkemizde diyabetli kişilere Askeri Hastanelerde bir takım testler uygulanarak, diyabetli olduğundan emin olunduktan sonra askerlik hizmetlerinden muaf tutulmaktadırlar.  

Sürücü Belgesi


Çoğu ülkelerde insülin kullanan ve diyabet komplikasyonu olmayan kişilerin sürücü belgesi almasına izin verilir. Ülkemizde ehliyer başvurusu sırasında genel kontroller sonucunda bir problem yoksa diyabetli olmak sürücü belgesi almayı engellememektedir.

Diyabetle Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-9


Evlat Edinme


Diyabet komplikasyonlarının evlat edinilen çocuğun bakımını zorlaştıracağı endişesi ile diyabetli kişilerin evlat edinmelerine bazı ülkelerde kısıtlamalar getirilmiştir. Bazı ülkelerde ise bu düzenlemelere serbestlik getirilmektedir. Ülkemiz için evlat edinme konusunda diyabetli bireyler sorun yaşamamaktadır.

Diyabet Kimlik Kartı


Diyabetli bireyler farklı dillerde yazılmış acil durumlarda nasıl yardımcı olunacağını açıklayan kimlik kartlarını mutlaka yanlarında taşımalıdır.

Diyabetle Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-10


Seyahat

Seyahate çıkmadan en az 4-6 hafta önce sağlık kontrolünden geçilmesi gerekmektedir. Tatilin hoş ve güvenli geçmesi için;

  • Yolculuk süresi,
  • Olası gecikmeler
  • İnsülin enjeksiyonu ve öğünler arasının zamanlanması
  • Karbonhidratlı gıdaların bulundurulması
  • Diyabet ve sağlık merkezlerine ulaşım,
  • İklim değişiklikleri
  • Aktivite seviyesinde değişmeler,
  • Uyku ve yemek yeme düzeninde değişmeler,
  • Hastalıkların evden uzakta tedavisi

ayarlanmalıdır.

Diyabetle Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-11


Seyahat

Ülke Dışına Çıkacaklar İçin:

   • Gidilecek ülkedeki doktora yazılmış bir mektup,
   • Gümrükten geçiş için enjektör ,insülin ve diğer tıbbi malzemelerin yanında taşınacağını belirten bir mektup,
   • Seyahat sigortası belgeleri,
   • Gidilecek yerdeki diyabet merkezlerinin telefon, faks numaraları ve adresleri,
   • Diyabetlinin kendi ülkesindeki sağlık ekibine ulaşma yolları

belirlenmelidir.

Diyabetle Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-12


Hasta Hakları Hukuk Bürosu


1 Ağustos 2002 tarihinde Türkiye Diyabet Vakfı bünyesinde diyabetlilerin hakları konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve onlar adına haklarını savunmak amacıyla “Hasta Hakları Hukuk Bürosu” kurulmuştur.

Tel: (0212) 633 51 71


Diyabet Kampları
     • Kamplar çocuk ve adolesanlara destek olmaktadır.
     • Çocuklar deneyimlerini paylaşarak, kendilerini daha az izole hissederler
     • Sosyal ve fiziksel aktivitelere katılarak yetenekleri ile özgüvenleri artar
     • Moralleri düzelir, geleceğe olumlu bakarlar,
     • Aile içinde ve ilişkilerde diyabetin neden olabileceği sorunlar hakkında daha bilinçli olurlar.

Diyabetle Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-13


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

 
20.3.7 Şeker Ölçüm Çubukları


Tip 1 diyabetli ve tip 2 diyabetliler, hipoglisemili hastalar, gestasyonel diyabetliler ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diabetes mellituslu hastaların kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir;

a)    Tip 1 diyabetli ve tip 2 diyabetliler, hipoglisemili , gestasyonel diyabetli hastalar ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diabetes mellituslu hastalar için endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları çocuk sağlığı hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından  uzman hekim raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

b)    Şeker ölçüm cihazlarına ait bedeller, kurumca karşılanmayacaktır.

Diyabetle Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-14


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

 

20.3.7 Şeker Ölçüm Çubukları


c) Şeker ölçüm çubukları ;

1) Tip1 diabetes mellutus hastaları için ayda 100 adet,
2) Tip 2 diabetes mellutuslu insülin kullanan hastalar için üç ayda 100 adet,
3) Hipoglisemi hastaları için ayda en fazla 50 adet,
4) Gestasyonel diyabet için gebelik sürecinde ayda en fazla 100 adet,
5) Sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diabetes mellutuslu hastalar üç ayda 50 adet hesabıyla, en fazla üç aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde ödenir


ç) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait faturalara, sağlık raporunun fotokopisi ile reçetenin asılları ödeme evrakına eklenecektir. Her bir şeker ölçüm çubuğu için ödenecek bedel 55Ykr’u geçmeyecektir.
d) Kan şekeri ölçüm çubukları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

Diyabetle Bireylerin Sosyal Problemleri ve Sosyal Güvenlik Hakları-15


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

 
20.3.7 Şeker Ölçüm Çubukları

26. Tedavi giderlerine ait katma değer vergisi


Bu tebliğ ve eki listelerde yer alan birim fiyalar katma değer vergisi hariç olarak tespit edilmiştir. Katma değer vergisi ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrıca ödenecektir.

27.Duyurular

Kurumun her türlü duyuruları www.sgk.gov.tr adresinden yayımlanmaktadır


28. Yürürlük

Bu tebliğ 15/06/2007 tarihinde yürürlüğe girer.


29 Yürütme

Bu tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. Tebliğ olur.

DİYABET İYİ YÖNETİLDİĞİNDE ASLA KORKULMASI GEREKEN BİR HASTALIK DEĞİLDİR
Sinan Kemal DURSUN

1991 yılında İstanbul Pendik’te doğdu. Makine ve İmalat Mühendisi.Özel bir şirkette çalışmakta. 2006 yılında aldığı tanıyla, Diyabetle güzel bir dostluğu oluştu. Bundan sonra da daha sosyal ve daha mutlu diyabetlilerle olmak, onlarla beraber hem eğlenip hem de güzel anılar paylaşmak için Diyabetiz ’de...

diyabetiz logo

Bizi Takip Edin

facebook  twitter  instagram  pinterest  googleplus  youtube

İLETİŞİM :

E-mail : 
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Giriş Yap ya da Kayıt Ol